{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

關於我們

90後店主長居加拿大🍁
很喜歡一句說話:「 別在該奮鬥的年紀選擇安逸 」
 
由手作產品,到代購北美服飾品牌,名牌首飾、銀包手袋
還是帶著同一個信念 👉🏻用至抵嘅價錢幫大家搵到心頭好❤️
 
願大家都可以勇敢去追夢💪🏻